ABDÜSSELAM ULUÇAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜSSELAM ULUÇAM

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN PAŞA CAMİİ
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Yenicami adıyla da bilinen cami.
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ KÜLLİYESİ
Bağdat’ta Bâbüşşeyh mahallesinde bulunan külliye.
ARSLAN PAŞA KÜLLİYESİ
Erzurum’un Oltu ilçesinde saray, medrese, mektep, cami, han, hamam, çarşı ve bir değirmenden meydana gelen XVII. yüzyıla ait külliye.
ÂSAFİYE CAMİİ
Bağdat’ta Dâvud Paşa Camii adıyla da anılan Osmanlı devri camii.
ÂZAMİYE KÜLLİYESİ
Bağdat’ta İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin türbesi etrafında teşekkül eden külliye.
FEYZULLAH EFENDİ MEDRESESİ
İstanbul Fatih’te Feyziye Medresesi adıyla da bilinen yapı.
GÜDÜK MİNARE MESCİDİ
Akşehir’de Selçuklu dönemine ait mescid.
HALEP ULUCAMİİ
Suriye’deki erken İslâm mimarisinin ilk örneklerinden biri.
HALÎL / 2. Bölüm: Haremü'l-Halîl
Filistin’de Hz. İbrâhim ve ailesinin mezarlarının bulunduğu tarihî şehir.
HALÎLÜRRAHMAN KÜLLİYESİ
Şanlıurfa’nın sembolü olan külliye.
HAMA ULUCAMİİ
Suriye’deki erken İslâm mimarisinin ilk örneklerinden biri.
HOŞAP KALESİ
Van’ın güneyinde kale ve müstahkem derebeyi mâlikânesi.
IRAK / 10. Bölüm: Mimari
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
KARANLIK KÜMBET
Erzurum’da XIV. yüzyıl başlarına ait bir mezar anıtı.
MA‘RÛF-i KERHÎ KÜLLİYESİ
Bağdat’ta Ma‘rûf-i Kerhî’nin kabri etrafında şekillenen külliye.
MEŞHED-i ALİ
Irak’ın Necef şehrinde Hz. Ali’nin mezarı etrafında gelişen külliye.
MÛSÂ KÂZIM KÜLLİYESİ
Bağdat’ta on iki imamdan Mûsâ el-Kâzım’ın kabri etrafında teşekkül eden külliye.
SIRÇALI MEDRESE
Konya’da çinileriyle ünlü XIII. yüzyıla ait medrese.
SULTAN HANI
Aksaray’da XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kervansaray.
SURİYE / 6. Bölüm: Mimari
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
ŞAM / 3. Bölüm: MİMARİ
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
ULUCAMİ / 24. Bölüm: Erzurum Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 25. Bölüm: Harput Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 27. Bölüm: Hasankeyf Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 30. Bölüm: Kızıltepe Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 37. Bölüm: Mardin Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 41. Bölüm: Siirt Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ZEYNEL BEY TÜRBESİ
Hasankeyf’te XV. yüzyılda inşa edilen türbe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER