ALİ AKTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ AKTAN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÜ’l-HATTÂR
Emevîler’in Endülüs valisi.
MU‘TAZID-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (892-902).
MU‘TEMİD-ALELLAH, Ahmed b. Ca‘fer
Abbâsî halifesi (870-892).
MU‘TEZ-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (866-869).
MÜSTAZÎ-BİEMRİLLÂH
Abbâsî halifesi (1170-1180).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER