ALİ BENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ BENLİ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEYÂTÎ, Abdülvehhâb
Iraklı şair ve edip.
ÇANKIRILI SADREDDİN EFENDİ
Son dönem Osmanlı âlimi, Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi hocası.
İBN TÂVÎT et-TITVÂNÎ
Faslı edebiyat, fıkıh ve tarih âlimi.
LEÂLÎ AHMED ÇELEBİ
Osmanlı ulemâsından, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh ve kelâm âlimi.
MÜBÂREK AİLESİ
Osmanlılar’ın son döneminde Mağrib’den gelerek Suriye’ye yerleşen bir ulemâ ailesi.
NÛDEHÎ
Iraklı âlim, sûfî ve edip.
TRABZONÎ, Mehmed
Osmanlı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER