ALİ ÖNGÜL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ÖNGÜL

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BURHAN AİLESİ
Buhara’da V-VII. (XI-XIII.) yüzyıllarda Sadr unvanıyla hüküm süren ve Hanefî fukahasının en önde gelen temsilcileri olan bir ulemâ ailesi.
DABBE (Benî Dabbe)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
DAGĀTIR
İslâmiyet’i kabul ettiği için halk tarafından öldürülen Bizans patriği.
EBÛ SÂLİM en-NASÎBÎ
Şâfiî fakihi ve cefr âlimi.
EBÛ ZER el-HALEBÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi, edip ve tarihçi.
EBÜ’l-ARAB
Mâlikî fakihi, muhaddis ve tarihçi.
EBÜ’s-SERÂYÂ eş-ŞEYBÂNÎ
Abbâsîler’e karşı ayaklanan bir Şiî maceraperest.
KARAKUŞ, Şerefeddin
Selâhaddîn-i Eyyûbî devrinde Libya ve Güney Tunus’ta faaliyet gösteren kumandan.
ZİYÂDETULLAH I
Ağlebî emîri (817-838).
ZİYÂDETULLAH III
Son Ağlebî emîri (903-909).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER