ARİF AYTEKİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARİF AYTEKİN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-AKĪDETÜ’t-TAHÂVİYYE
Hanefî fakihlerinden Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahâvî’nin (ö. 321/933) akaide dair risâlesi.
ASHÂBÜ’ş-ŞİMÂL
Amel defterleri sol taraflarından verilenler, cehennemlikler anlamında bir Kur’an terimi.
ASHÂBÜ’l-YEMÎN
Amel defteri sağ taraflarından verilenler, cennetlikler anlamında bir Kur’an terimi.
BÂBERTÎ
Tanınmış Hanefî fakihi.
DEMENHÛRÎ
Ezher şeyhi.
İBN TÛMERT
Muvahhidler Devleti’nin kurucusu, dinî ve siyasî lider.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER