AYDIN USTA - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYDIN USTA

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GEVHERÂYİN
Büyük Selçuklular’ın Bağdat şahnesi.
SÂLÂR
İslâm devletlerinde idarî ve askerî bir unvan.
SÂMÂNÎLER
Mâverâünnehir ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (819-1005).
TAKLİD
Hükümdarın egemenliğinin halife tarafından onaylandığını gösteren belge, tayin menşuru.
ÜSRÛŞENE
Ortaçağ’da Mâverâünnehir’de eyalet ve bu eyalet içinde yer alan tarihî bir şehir.
ZIRH / 1. Bölüm
Savaşlarda ok, kılıç ve süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen demir, tel levha veya köseleden yapılmış giysi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER