CAHİT BALTACI - TDV İslâm Ansiklopedisi

CAHİT BALTACI

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS VESİM EFENDİ
Osmanlı tabibi ve astronomi bilgini.
ABDULLAH AHISKAVÎ
Dinî ilimler yanında tarih, astronomi, coğrafya ve tıp konularında da eser veren Osmanlı ilim adamı.
AMMÂR b. ALİ
İslâm âleminin yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden biri.
ARPALIK
Osmanlılar’da devlet memurlarına hizmette bulundukları sürece maaşlarına ilâveten, görevden ayrıldıktan sonra ise bir nevi emekli maaşı olarak tahsis edilen gelir için kullanılan terim.
EBÜ’l-FÜTÛH el-MÛSEVÎ
Mekke emîri (994-1039).
FAHREDDÎN-i ACEMÎ
İlk Osmanlı şeyhülislâmlarından.
HÂMİD EFENDİ, Çivizâde Damadı
Osmanlı şeyhülislâmı.
HAMÎDÜDDİN EFENDİ, Efdalzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
HÜNKÂR İMAMI
Osmanlı sarayında görev yapan padişah imamlarına verilen ad.
HÜRREM SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın hanımı ve II. Selim’in annesi.
MEKTEP / 2. Bölüm: Osmanlılar'da Mektep
İslâm ülkelerinde ve özellikle Osmanlılar’da çocuklara temel eğitimin verildiği yer.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER