CEMAL AĞIRMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAL AĞIRMAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜKSİRÛN
Çok hadis rivayet eden yedi sahâbî hakkında kullanılan terim.
TALHA b. ABDULLAH
Medine valisi ve kadısı, tâbiî.
et-TÂRÎHU’l-KEBÎR
Buhârî’nin (ö. 256/870) ashaptan kendi dönemine kadar birbirinden hadis nakleden râvilere dair eseri.
UKLÎŞÎ
Endülüslü hadis âlimi, mutasavvıf.
VELÎD b. VELÎD
Sahâbî.
ZEYD b. EBÛ ÜNEYSE
Tebeu’t-tâbiîne mensup muhaddis ve fakih.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER