CEMAL AĞIRMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAL AĞIRMAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜKSİRÛN
Çok hadis rivayet eden yedi sahâbî hakkında kullanılan terim.
TALHA b. ABDULLAH
Medine valisi ve kadısı, tâbiî.
et-TÂRÎHU’l-KEBÎR
Buhârî’nin (ö. 256/870) ashaptan kendi dönemine kadar birbirinden hadis nakleden râvilere dair eseri.
UKLÎŞÎ
Endülüslü hadis âlimi, mutasavvıf.
VELÎD b. VELÎD
Sahâbî.
ZEYD b. EBÛ ÜNEYSE
Tebeu’t-tâbiîne mensup muhaddis ve fakih.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER