COŞKUN ALPTEKİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

COŞKUN ALPTEKİN

1942-1998
Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ADAKALE
Romanya ve Yugoslavya tarafından 1972 yılında Tuna nehri üzerinde ortaklaşa yaptırılan barajın suları altında kalan tarihî bir ada.
AHDÂS
Milâdî X-XII. yüzyıllarda Suriye ve Irak şehirlerinde gençlerden teşkil edilen mahallî kuvvetlere verilen ad.
AKSUNGUR
Musul Atabegliği’nin kurucusu İmâdüddin Zengî’nin babası ve Halep valisi.
AKSUNGUR el-PORSUKĪ
Selçuklu Hükümdarı Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmud’un meşhur emîri.
ALÇI
İlhanlılar’da inşâ divanında çalışan ve divanın en yetkili dört şahsından biri olan kişiye verilen isim.
ALİ KÜÇÜK
Begteginliler de denilen Erbil Atabegliği’nin kurucusu.
ARTUKLULAR / 1. Bölüm
Diyarbekir ve Mardin çevresinde 1102-1409 tarihleri arasında hüküm süren bir Türkmen hânedanı.
ATA
Türkçe’de “baba”, “dede” ve “ced” mânalarında kullanılan bir kelime.
ATABEG
Selçuklular’da ve daha sonraki Türk devletlerinde kullanılan bir unvan.
BEGTEGİNLİLER
1144-1232 yılları arasında merkezi Erbil olmak üzere Şehrizor, Hakkâri, Tikrît, Sincar, Harran, Urfa ve civarında hüküm süren bir Türk beyliği.
BELEK b. BEHRÂM
Harput, Dersim ve Halep emirliklerinde bulunan ve Haçlılar’la yaptığı savaşlardaki başarısı ile ün kazanan bir Türk beyi.
BÖRİ
Dımaşk atabeglerinden (1128-1132).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER