CUMHUR ERSİN ADIGÜZEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

CUMHUR ERSİN ADIGÜZEL

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
COLIN, Georges-Séraphin
Arap dili ve lehçelerine dair çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
HACERÎ
Nâṣırü’d-dîn ʿale’l-ḳavmi’l-kâfirîn adlı eseriyle tanınan Endülüslü mütercim.
KETTÂNÎ, Ali b. Muhammed
Faslı ilim ve fikir adamı.
MADRİD
Endülüs’te bir şehir, günümüzde İspanya’nın başşehri ve aynı adı taşıyan otonom bölgenin merkezi.
MUHAMMED ABDULLAH İNÂN
Endülüs tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Mısırlı tarihçi.
ÜŞBÛNE
Endülüs’te tarihî bir şehir, günümüzde Portekiz’in başkenti.
VÂDİLKEBÎR
Endülüs’ün güneyinde bir nehir.
YAHSUBÎLER
Endülüs’te Leble ve civarında hüküm süren bir hânedan (1023-1054).
ZÎRÎLER / 1. Bölüm
Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te iki devlet kuran Berberî hânedanı.
ZÎRÎLER / 2. Bölüm: Endülüs Zîrîleri
Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te iki devlet kuran Berberî hânedanı.
ZÜNNÛNÎLER
Endülüs’te Tuleytula ve çevresinde hüküm süren bir İslâm hânedanı (1036-1090).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER