DERYA ÖRS - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERYA ÖRS

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂL-i AHMED, Seyyid Celâl
İranlı hikâye yazarı, düşünür ve eleştirmen.
KÂŞÂNÎ, Abdullah b. Ali
İlhanlı tarihçisi.
SİYÂVUŞ
İran’ın millî destan kahramanlarından biri.
VAHŞÎ-i BÂFKĪ
İranlı şair.
VATVÂT, Reşîdüddin
Fars şairi, münşî.
ZERRÎNKÛB, Abdülhüseyin
Edebiyat, tarih ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan İranlı bilim adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER