ELŞAD MAHMUDOV - TDV İslâm Ansiklopedisi

ELŞAD MAHMUDOV

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÎFÜLBAHR SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in Ebû Ubeyde b. Cerrâh kumandasında gönderdiği seriyye (8/629).
TAREF SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in Zeyd b. Hârise kumandasında Benî Sa‘lebe üzerine gönderdiği seriyye (6/627).
UŞEYRE GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Kureyş müşriklerinin kervanlarını takip etmek amacıyla düzenlediği ilk gazvelerden biri.
ZÂTÜATLÂH SERİYYESİ
Kâ‘b b. Umeyr kumandasında Kudâa kabilesinin bazı kolları üzerine gönderilen seriyye (8/629).
ZÂTÜRRİKĀ‘ GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Gatafân kabilesinin bazı kollarına karşı düzenlediği gazve (5/626).
ZÂTÜSSELÂSİL SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in bazı Arap kabileleri üzerine Amr b. Âs kumandasında gönderdiği seriyye (8/629).
ZÜLCEDR SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in Kürz b. Câbir kumandasında gönderdiği seriyye (6/628).
ZÜLKASSA SERİYYESİ
Benî Sa‘lebe, Benî Muhârib ve Benî Enmâr üzerine gönderilen seriyyeler (6/627).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER