EMİN IŞIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMİN IŞIK

1936-2019
Müellif toplam 42 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂDİYÂT SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüzüncü sûresi.
AHFEŞ ed-DIMAŞKĪ
Kıraat âlimi.
AHKĀF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk altıncı sûresi.
AHZÂB SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz üçüncü sûresi.
ÂL-i İMRÂN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in üçüncü sûresi.
A‘LÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in seksen yedinci sûresi.
ALAK SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in doksan altıncı sûresi.
ANKEBÛT SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuzuncu sûresi.
ANTÂKÎ, Ali b. Muhammed
Kıraat âlimi.
A‘RÂF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yedinci sûresi.
BAKARA SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in ikinci ve en uzun sûresi.
BÂTIRKĀNÎ
Kıraat âlimi ve muhaddis.
BEYYİNE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in doksan sekizinci sûresi.
BURÛC SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in seksen beşinci sûresi.
CÂSİYE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk beşinci sûresi.
CELÂL HOCA
İmam-hatip okullarının açılmasındaki gayretleriyle tanınan, bu okullarda müdürlük ve hocalık yapan din âlimi.
CİN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yetmiş ikinci sûresi.
CUM‘A SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in altmış ikinci sûresi.
ÇANTAY, Hasan Basri
Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı Kur’an tercümesiyle tanınan son devir din âlimi.
DUHÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in doksan üçüncü sûresi.
DUHÂN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk dördüncü sûresi.
EN‘ÂM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in altıncı sûresi.
ENBİYÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi birinci sûresi.
ENFÂL SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in sekizinci sûresi.
FÂTIR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz beşinci sûresi.
FÂTİHA SÛRESİ / 1. Bölüm
Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi.
FECR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in seksen dokuzuncu sûresi.
FELAK SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz on üçüncü sûresi.
FETH SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk sekizinci sûresi.
FURKĀN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi beşinci sûresi.
FUSSILET SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk birinci sûresi.
HAC SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi ikinci sûresi.
HADÎD SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in elli yedinci sûresi.
HÂKKA SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in altmış dokuzuncu sûresi.
HAŞR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in elli dokuzuncu sûresi.
HİCR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on beşinci sûresi.
HUCURÂT SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk dokuzuncu sûresi.
HÜMEZE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz dördüncü sûresi.
İBNÜ’l-ENBÂRÎ, Ebû Bekir
Arap dili ve edebiyatı, Kur’an ilimleri ve hadis âlimi.
İBRÂHÎM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on dördüncü sûresi.
İHLÂS SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yüz on ikinci sûresi.
MİDHAT BAHÂRÎ
Mevlevî şeyhi, şair ve edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER