EROL AYYILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EROL AYYILDIZ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÜ’l-ATÂHİYE
Abbâsî devri şairlerinden.
MAKĀME
Hayalî bir kahramanın başından geçen olayların hayalî bir hikâyeci tarafından dile getirildiği kısa hikâyeler serisinden (makāmât) meydana gelen edebî tür ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
MA‘RÛF er-RUSÂFÎ
Iraklı şair ve edip.
MÂZİNÎ, İbrâhim Abdülkādir
Mısırlı roman ve kısa hikâye yazarı, gazeteci.
MEY ZİYÂDE
Edebiyatçı, yazar ve mütercim.
MUSTAFA SÂDIK er-RÂFİÎ
Mısırlı edip, şair ve yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER