FAHAMEDDİN BAŞAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

FAHAMEDDİN BAŞAR

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEMİRKENT, Işın
Türk tarihçisi.
ERTUĞRUL GAZİ
Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası.
EVRENOSOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde özellikle Rumeli’nin fethinde büyük hizmetleri görülen bir akıncı ailesi.
FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).
MALKOÇOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nde özellikle XV ve XVI. yüzyıllarda faaliyet gösteren bir akıncı ailesi.
MİHALOĞULLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi.
MÛSÂ ÇELEBİ
Fetret devrinde saltanat mücadelesinde bulunan Osmanlı şehzadesi.
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
YILDIZ, Hakkı Dursun
Türk-İslâm tarihçisi.
YİNANÇ, Mükrimin Halil
Türk tarihçisi.
YÖRGÜÇ PAŞA
II. Murad’ın lalası, Rum vilâyeti beylerbeyi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER