FARUK BİLİCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FARUK BİLİCİ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KARADENİZ / 3. Bölüm: XVIII. Yüzyıl ve Sonrası
Balkan ve Anadolu yarımadalarıyla Kafkasya arasında uzanan iç deniz.
MASSIGNON, Louis
Hallâc-ı Mansûr üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
RENAN, Ernest
Fransız şarkiyatçısı, dil âlimi, tarihçi ve edip.
SACY, Antoine Isaac Silvestre de
Fransız şarkiyatçısı.
ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD
Osmanlı biyografi yazarı ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER