HATİCE AYNUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HATİCE AYNUR

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAHREMÎ
Divan şairi.
MÂLÛMATÇI MEHMED TÂHİR
Gazeteci, matbaacı ve yayımcı.
MİRZA SENGLÂH
İranlı hattat, hakkâk ve şair.
SA‘DÎ-i CEM
Divan şairi.
SURNÂME
Divan edebiyatında padişah çocuklarının doğum, sünnet ve düğün törenlerini anlatan eserlerin genel adı.
TÜRKÎ-i BASÎT
Divan edebiyatı içinde yalın Türkçe’yi benimsediği ileri sürülen edebiyat ve dil akımı.
TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU
1978’de Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan, Türkiye’de mevcut Arap harfli yazma eserleri kataloglamayı amaçlayan projenin adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER