İSMAİL AKA - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL AKA

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İranî Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ACÂİBÜ’l-MAKDÛR
İbn Arabşah’ın (ö. 854/1450) Timur devrini ve Timur’un halefleri arasındaki hâkimiyet mücadelelerini anlatan eseri.
AKSARÂYÎ, Kerîmüddin
Anadolu Selçukluları tarihinin en önemli kaynaklarından birini teşkil eden Müsâmeretü’l-aḫbâr adlı eseriyle tanınan tarihçi.
HÂNDMÎR
İranlı tarihçi.
HİNDÛŞAH es-SÂHİBÎ
Türk asıllı tarihçi, dil âlimi ve edebiyatçı.
MÎRHÂND
Timurlular devri tarihçisi.
ŞÂHRUH
Timurlu hükümdarı (1405-1447).
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
TİMURLULAR / 1. Bölüm
Orta Asya ve İran’da hüküm süren İslâm hânedanı (1370-1507).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER