KAAN DİLEK - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAAN DİLEK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ROMAN / 3. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle gerçek hayata ve kurguya dayanan, çok çeşitli anlatım tekniklerinin kullanıldığı edebî eser türü.
SEYAHATNÂME / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Çeşitli amaçlarla yapılan seyahatler dolayısıyla kaleme alınan eserlere verilen ortak isim.
SÜRÛRÎ-i KÂŞÂNÎ
İranlı sözlük yazarı ve şair.
ŞEREFEDDİN ALİ YEZDÎ
İranlı tarihçi, şair ve âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER