KAZIM ÇEÇEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAZIM ÇEÇEN

1919-1997
Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari, İlimler Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYVAT BENDİ
İstanbul’da Belgrad ormanı içerisindeki Ayvat deresi üzerinde kurulmuş su bendi.
BENÎ MÛSÂ
Mûsâ b. Şâkir’in, IX. yüzyılda geometri ve astronomi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç oğlu.
BÜYÜK BENT
İstanbul’da Belgrad ormanı içerisindeki Topuz deresi üzerinde kurulan bent.
ELMALI BENDİ
İstanbul’un Anadolu yakasına su sağlayan I. Elmalı Barajı.
HALKALI SULARI
İstanbul’un sur içi bölgesine içme suyu sağlayan en eski tesisler.
HAMİDİYE SUYU
İstanbul’un Haliç’in kuzeyinden Ortaköy’e kadar olan bölgesine içme suyu sağlayan tesisler.
HENDESE-i MÜLKİYYE MEKTEBİ
Mühendis yetiştirmek üzere İstanbul’da 1883’te açılan mektep.
HÜSEYİN TEVFİK PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve matematikçisi.
KIRKÇEŞME SULARI
Belgrad ormanlarından toplanarak İstanbul’a su getiren tesislerin genel adı.
MAKSEM
Şehir suyu şebekelerinde su taksim merkezi.
MOĞLOVA KEMERİ
İstanbul’da Alibey deresi üzerinde yer alan Osmanlı su kemeri.
TAKSİM SULARI
İstanbul’un Galata-Taksim tarafına su getiren tarihî şebeke.
ÜSKÜDAR SULARI
İstanbul’un Anadolu yakasına içme suyu sağlayan tesisler.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER