KEMAL YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEMAL YILDIZ

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN KĀDİ’l-CEBEL
Hanbelî fakihi.
İBN ŞA‘BÂN
Mâlikî fakihi.
İBNÜ’l-BENNÂ el-BAĞDÂDÎ
Hanbelî fakihi, kıraat ve hadis âlimi.
İBNÜ’l-GARS
Hanefî fakihi.
İBNÜ’l-KEREKÎ
Hanefî fakihi.
MÂLİK b. ŞERÂHÎL
Mısır kadısı, sahâbî.
MÜBÂŞERET
Haksız fiil ile zarar arasındaki doğrudan ilişki anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER