KHALID ZAFARULLAH DAUDI - TDV İslâm Ansiklopedisi

KHALID ZAFARULLAH DAUDI

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Tefsir, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HATM-i NÜBÜVVET / 2. Bölüm
Hz. Muhammed’in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğini ifade eden bir tabir.
İHSAN İLÂHÎ ZAHÎR
Pakistanlı mezhepler tarihi ve çağdaş dinî akımlar uzmanı.
KEŞMÎRÎ
Hadis, fıkıh ve kelâm âlimi.
MUHAMMED AHMED KĀDİRÎ
Pakistanlı âlim ve siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER