M. A. YEKTA SARAÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. A. YEKTA SARAÇ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EMRÎ, Emrullah
Divan şairi.
ISTILÂHÂT-ı EDEBİYYE
Muallim Nâci’nin (1850-1893) edebiyat terimlerini örnekleriyle açıklayan eseri.
ÎCÂZ
Az sözle çok şey ifade etme anlamında meânî terimi.
KEMALPAŞAZÂDE / 4. Bölüm: Edebî Şahsiyeti
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
LEFF ü NEŞR
Nesir veya nazım şeklindeki anlatımda önceden zikredilen unsurların her biriyle ilgili öğeler getirme anlamında bedî‘ sanatı.
MUAMMA / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER