M. A. YEKTA SARAÇ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EMRÎ, Emrullah
Divan şairi.
ISTILÂHÂT-ı EDEBİYYE
Muallim Nâci’nin (1850-1893) edebiyat terimlerini örnekleriyle açıklayan eseri.
ÎCÂZ
Az sözle çok şey ifade etme anlamında meânî terimi.
KEMALPAŞAZÂDE / 4. Bölüm: Edebî Şahsiyeti
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
LEFF ü NEŞR
Nesir veya nazım şeklindeki anlatımda önceden zikredilen unsurların her biriyle ilgili öğeler getirme anlamında bedî‘ sanatı.
MUAMMA / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.