MAHMUT AK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT AK

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DERVİŞ PAŞA, Bosnevî
Osmanlı devlet adamı ve şairi.
İBRÂHİM HAMDİ
Atlas adlı eseriyle tanınan Osmanlı coğrafyacısı.
İKLİM
Ekvatordan kuzey kutbuna doğru yeryüzünün ayrıldığı yedi bölgeden her biri; coğrafî alan, mıntıka, diyar.
LALA MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
MEHMED PAŞA, Damad
Osmanlı vezîriâzamı.
MEHMED PAŞA, Gürcü
Osmanlı vezîriâzamı.
SEYDİ ALİ REİS
Denizcilik, astronomi ve coğrafyaya dair eserleriyle tanınan Osmanlı denizcisi.
SİYAVUŞ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
SİYAVUŞ PAŞA, Kanijeli
Osmanlı sadrazamı.
TARİH DERGİSİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü süreli yayın organı.
TİRYÂKÎ HASAN PAŞA
Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER