MARCEL BAZIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MARCEL BAZIN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KAZVİN
İran’da şehir ve aynı adı taşıyan idarî birimin merkezi.
KİRMAN
İran’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.
KİRMANŞAH
İran’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.
KUM
İran’ın en önemli dinî merkezlerinden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER