MEHMET BOYNUKALIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET BOYNUKALIN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÂDELHAK ALİ CÂDELHAK
Mısır müftüsü ve Ezher şeyhi.
EFGĀNÎ, Ebü’l-Vefâ
Hindistanlı fıkıh âlimi.
SAFÎ
Hz. Peygamber’in ganimetten seçerek aldığı özel pay anlamında fıkıh terimi.
SEHİV
Dalgınlıkla yanlış iş yapma veya unutma anlamında bir terim.
SUÇ
İşleyene cezaî müeyyide uygulanması öngörülmüş yasak fiil anlamında fıkıh ve hukuk terimi.
ŞART / 1. Bölüm
Usûl-i fıkıhta vaz‘î hükümlerden biri; fürû-i fıkıhta hukukî işlemin başlaması veya sona ermesinin ilerideki bir olaya bağlanması yahut hukukî işlem için kayıtlar konması anlamında bir terim.
TEBLİĞ
İmamın tekbir ve zikirlerinin cemaate duyurulması anlamında fıkıh terimi.
TESBİH / 2. Bölüm: FIKIH
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TEYEMMÜM
Abdest alınamadığı veya gusül yapılamadığı durumlarda temiz toprak yahut yer cinsinden bir maddeye elleri sürerek yüzü ve iki kolu meshetme.
UMRE
İhramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa‘y yapmak suretiyle eda edilen ibadet.
USUL
Miras hukukunda üst soy hısımları ifade eden fıkıh terimi.
ZEVÂİD
Eşyada sonradan hâsıl olan fazlalık, semere ve değer artışı anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER