MEHMET MAKSUDOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET MAKSUDOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLHAY el-HASENÎ
Hindistanlı âlim ve tarihçi.
ABDÜLVEHHÂB, Hasan Hüsnî
Tunuslu devlet adamı ve mütefekkir.
AHMED BEY
Osmanlı Devleti yönetimindeki Tunus’ta 1705-1881 yılları arasında hüküm süren Hüseynî hânedanının onuncu beyi (1837-1855).
BEY
Tunus’ta XVII. yüzyıl başlarından 1957’ye kadar hüküm süren mahallî valilerin unvanı.
CEBERTÎ, Abdurrahman b. Hasan
ʿAcâʾibü’l-âs̱âr adlı eseriyle meşhur Mısırlı tarihçi.
DAYI
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti idaresi altına giren Tunus, Trablusgarp ve Cezayir eyaletlerinde yönetimi ele geçiren kimselere verilen unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER