MEHMET SALİH ARI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET SALİH ARI

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SELÂVÎ, Ahmed b. Hâlid
Faslı tarihçi, fakih ve edip.
TÂHİRÎLER
Yemen’de Resûlîler’den sonra 1454-1517 yılları arasında hüküm süren Sünnî bir hânedan.
TEMÎM b. MUİZ
İfrîkıye Zîrî hükümdarı (1062-1108).
TENÂVÜTÎ
Cezayirli İbâzî âlimi.
TULEYHA b. HUVEYLİD
Resûl-i Ekrem’in sağlığında peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
ÜSÂME b. ZEYD
Sahâbî.
VERCELÂNÎ, Ebû Zekeriyyâ
Mağribli İbâzî tarihçisi, fıkıh ve kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER