MEHMET ŞEKER

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALEMÎ
Alemüddin Süleyman’a (ö. 790/1388) nisbet edilen Kudüs’ün eski ailelerinden biri.
ALİ BÂŞ HANBE
Tunus kurtuluş hareketinin öncülerinden biri.
HİL‘AT / 1. Bölüm
Halife ve hükümdarlar tarafından verilen şeref elbisesi.
MEVLİD / 2. Bölüm: Osmanlılar'da Mevlid Törenleri
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.