MEHMET ŞENER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ŞENER

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AVRET
Vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerleri ifade eden bir fıkıh terimi.
ÇÂRPERDÎ
Şâfiî fakihi ve dil âlimi.
DÎRÎNÎ
Rifâiyye tarikatının Azîziyye kolunun kurucusu, tefsir, fıkıh, kelâm âlimi, mutasavvıf-şair.
EBÛ MUTΑ el-BELHÎ
Ebû Hanîfe’nin talebesi ve ona nisbet edilen el-Fıḳhü’l-ekber ile el-Fıḳhü’l-ebsaṭ adlı eserlerin râvisi.
el-EMÎRÜ’l-KEBÎR es-SÜNBÂVÎ
Mâlikî fakihi ve nahiv âlimi.
GUSÜL
Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik halinden kurtulmak için gerekli olan dinî temizlik.
HUŞÛ
Allah’a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin edası sırasında sükûnet ve tevazu içinde bulunma anlamında terim.
İFTAR / 1. Bölüm
Orucu açmak anlamında fıkıh terimi.
İMSAK
Oruçlunun belli bir zaman içinde kendini bazı şeylerden alıkoyması anlamında fıkıh terimi.
İ‘TİKÂF
İbadet niyetiyle camide kalmak anlamında bir fıkıh terimi.
KUŞLUK NAMAZI
Kuşluk vaktinde kılınan nâfile namaz.
MİNA
Mekke yakınında bazı hac menâsikinin icra edildiği yer.
MÜLTEZEM
Hacerülesved ile Kâbe kapısı arasında, dua etmenin makbul olduğu yer.
MÜZDELİFE / 2. Bölüm: Fıkhî Hükümler
Hacda Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yer.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER