MUAMMER DİZER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUAMMER DİZER

1924-1993
Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ b. EBÜ’r-RİCÂL
Astronomi âlimi.
CÂBİR b. EFLAH
Batı’da Geber adıyla bilinen Endülüslü astronom.
CEVZEHER
Klasik İslâm kaynaklarında ayın yörüngesiyle tutulma düzlemi ara kesitini belirten astronomi terimi.
EBÛ MA‘ŞER el-BELHÎ
IX. yüzyılın önde gelen müslüman astronom ve astrologlarından.
GÖKMEN, Mehmet Fatin
Kandilli Rasathânesi’nin kurucusu ve ilk müdürü.
İBN MUÂZ
Astronomi âlimi.
İBN YÛNUS, Ebü’l-Hasan
Astronomi âlimi ve matematikçi.
İBNÜ’ş-ŞÂTIR
İslâm astronomisinin en büyük simalarından biri.
İBNÜ’z-ZERKĀLE
Endülüslü astronom.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER