MUHAMMED HARB - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED HARB

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜSEYİN MÛNİS
Mısırlı İslâm tarihçisi, gazeteci-yazar.
MA‘HEDÜ’l-MAHTÛTÂTİ’l-ARABİYYE
Arapça yazma eserlerle ilgili çalışmalar yapan enstitü.
MAHMÛD MUHAMMED ŞÂKİR
Mısırlı gazeteci, edebiyatçı ve şair.
MECELLETÜ’l-EZHER
Câmiu’l-Ezher’in çıkardığı aylık dergi.
MECMAU’l-LUGATİ’l-ARABİYYE
Kahire’de Arap dili ve edebiyatına dair ilmî çalışmalar yapan kurum.
MECMAU’l-LUGATİ’l-ARABİYYE
Şam’da Arap dili ve edebiyatına dair ilmî çalışmalar yapan kurum.
el-MENÂR
Kahire’de 1898-1940 yılları arasında yayımlanan kültürel ve siyasal dergi.
MUHİBBÜDDİN el-HATÎB
Suriyeli fikir adamı, gazeteci ve nâşir.
el-MUKTETAF
1876-1952 yılları arasında Beyrut ve Kahire’de yayımlanan aylık ilmî ve edebî dergi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER