MUHARREM KESİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHARREM KESİK

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MELİKŞAH
Anadolu Selçuklu hükümdarı (1110-1116).
MESUD II
Anadolu Selçuklu hükümdarı (1282-1296, 1302-1308).
MUÎNÜDDİN SÜLEYMAN PERVÂNE
Anadolu Selçukluları tarihinde bir döneme adını veren devlet adamı.
PERVÂNE
Bazı Ortaçağ Türk-İslâm devletlerinde hüküm, ferman, berat anlamında kullanılan terim ve bu belgeleri hazırlamakla görevli memura verilen unvan.
PERVÂNEOĞULLARI
Muînüddin Süleyman Pervâne’nin oğlu Muînüddin Mehmed tarafından Sinop merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği (1277-1322).
SÂDEDDİN KÖPEK
Anadolu Selçuklu dönemi devlet adamlarından.
ZÜNNÛN
Dânişmendliler’in Kayseri kolunun kurucusu (1143, 1172-1175).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER