MUSTAFA ÇİÇEKLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÇİÇEKLER

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları, Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
LANDBERG, Carlo de
İsveçli Arap dili âlimi.
MESNEVİ / 1. Bölüm
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
NA‘T / 1. Bölüm
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
NAZÎRE / 3. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Bir edebî eserin benzeri.
REŞÎD-i YÂSEMÎ
İranlı yazar, bilim adamı ve şair.
RIZÂZÂDE-i ŞAFAK
İranlı edebiyatçı, şair, gazeteci ve siyaset adamı.
SABÂ-yı KÂŞÂNÎ
İranlı şair.
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ
Fars edebiyatının en büyük şairlerinden.
ŞEMS-i KAYS
el-Muʿcem fî meʿâyîri eşʿâri’l-ʿAcem adlı eseriyle tanınan dil âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER