MUSTAFA DEMİRCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA DEMİRCİ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÎVECÎ
Iraklı tarihçi ve müzeci.
İKTÂ / 1. Bölüm
Kamu otoritesinin, tasarrufundaki arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi.
SÂMERRÂ
Bir dönemin Abbâsî başşehri.
SAVÂFÎ
Doğrudan devlet başkanının tasarrufunda bulunan sahipsiz topraklar ve işletmeler.
SEVÂD
İslâm tarihinde Aşağı Irak bölgesine verilen ad.
ŞÂKİRİYYE
Abbâsîler’de muhafız alayını oluşturan birliklerden biri.
TİKRÎT
Irak’ta tarihî bir şehir.
ZENC
Doğu Afrika kökenli siyahî bir grup.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER