MUSTAFA KILIÇLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA KILIÇLI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BETTÎ
Abbâsî saray çevresinde mizah ve nüktedanlığı ile ün yapan kâtip ve şair.
EBÛ FİRÂS el-HAMDÂNÎ
Hamdânî hânedanına mensup Arap şairi ve kumandanı.
HİLLÎ, Safiyyüddin
Arap şairi, edip.
HUMEYD b. SEVR
Sahâbî ve muhadram şair.
İBN EBÛ AVN
Mülhid olduğu iddiasıyla idam edilen edip ve kâtip.
KAZZÂZ
Arap dili âlimi, edip ve şair.
LEYLÂ el-AHYELİYYE
Meşhur aşk hikâyelerinden birinin kahramanı olan, mersiyeleriyle tanınmış Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER