NİMET YILDIRIM

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÜSTEM-i ZÂL
İran millî destanının en güçlü kahramanı.
SAFÂ, Zebîhullah
İranlı edebiyat tarihçisi ve yazar.
SEYF-i FERGĀNÎ
Mutasavvıf-şair.
SİMNÂN
İran’da tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
SÛZENÎ
Hicivleriyle ünlü İranlı şair.
ŞAMLÛ, Ahmed
İranlı modern dönem şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.