NİMET YILDIRIM - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİMET YILDIRIM

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÜSTEM-i ZÂL
İran millî destanının en güçlü kahramanı.
SAFÂ, Zebîhullah
İranlı edebiyat tarihçisi ve yazar.
SEYF-i FERGĀNÎ
Mutasavvıf-şair.
SİMNÂN
İran’da tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
SÛZENÎ
Hicivleriyle ünlü İranlı şair.
ŞAMLÛ, Ahmed
İranlı modern dönem şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER