NURİ ŞİMŞEKLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURİ ŞİMŞEKLER

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
ŞEHÎD-i BELHÎ
İranlı şair ve filozof.
ZUHÛRÎ-i TÜRŞÎZÎ
İranlı şair ve edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER