ÖMER İSHAKOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
WRIGHT, William
İngiliz şarkiyatçısı.
BEL, Alfred Marie Octave
Kuzey Afrika ülkeleri hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
CEBBÛR, Cebrâil Süleyman
Lübnanlı hıristiyan araştırmacı ve yazar.
MONTEIL, Vincent Mansour
Fransız şarkiyatçısı.
RÂCİHÎ, Abduh
Mısırlı dil âlimi.
SAYRAFÎ, Hasan Kâmil
Mısırlı şair ve edebiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER