ORHAN ŞENER KOLOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN ŞENER KOLOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÜSTÎ, Ebü’l-Kāsım
Zeydî-Mu‘tezilî kelâmcı ve fıkıh âlimi.
İBNÜ’l-MELÂHİMÎ
Mu‘tezile kelâmcısı ve fıkıh âlimi.
MÂNKDÎM ŞEŞDÎV
Zeydî-Mu‘tezilî kelâmcısı.
RASSÂS
Zeydî kelâmcısı ve fıkıh âlimi.
TELÂTÎ, Ebû Hafs
Geç dönem İbâzî âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER