RECEP ŞENTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

RECEP ŞENTÜRK

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
IRKÇILIK
Sosyal grupların kalıtımla geçen bedenî özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım.
İCTİMÂİYYAT MECMUASI
1917 yılında yayımlanan ilk Türkçe toplum bilimi dergisi.
İSMET
Dinî ve hukukî koruma, dokunulmazlık anlamında fıkıh terimi.
İSNAD
Terkibi oluşturan müsnedle müsnedün ileyh arasındaki ilişkiyi belirten meânî terimi.
KABİLE
Aynı soya mensup aileler topluluğu, boy, aşiret.
KANADA / 1. Bölüm
Kuzey Amerika’da İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye devlet.
KAVİM
Topluluk, halk, ırk.
el-MELİKÜ’l-EŞREF er-RESÛLÎ
Çok yönlü bir âlim olan Resûlî hükümdarı (1295-1296).
SLANE, William Mac-Guckin de
İrlanda asıllı Fransız şarkiyatçısı.
SURİNAM / 2. Bölüm
Amerika kıtasında en fazla müslüman nüfus oranına sahip ülke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER