SAHBÂN HALÎFÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAHBÂN HALÎFÂT

1943-2012
Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÜ’l-ALÂ el-MAARRÎ
Meşhur Arap filozof ve şairi.
İBN CEBİROL
İspanya’da yaşayan yahudi filozof ve şair.
İBN HİNDÛ
Filozof, hekim, şair ve devlet adamı.
İBN ZÜR‘A
Ya‘kūbî mütercimi ve mantıkçısı.
İBNÜ’l-HAMMÂR
Süryânî hekimi, filozof, ilâhiyatçı ve mütercim.
el-MUHASSAS
İbn Sîde’nin (ö. 458/1066) konularına göre düzenlenen Arapça sözlüğü.
el-MUHKEM
İbn Sîde’nin (ö. 458/1066) mehâric-i hurûfa göre tertip ettiği sözlüğü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER