SELÇUK MÜLÂYİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

SELÇUK MÜLÂYİM

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari, Hat, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂHENK / 5. Bölüm: MİMARİ
Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim.
ANADOLU / 11. Bölüm: Sanat
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ANADOLU BEYLİKLERİ / 3. Bölüm: Sanat
XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Türk beyliklerine verilen genel ad.
ARABESK
İslâm ve Türk tezyinatındaki girift süsleme tarzı.
ARMA
Bir otoriteyi veya bir sosyal statüyü ifade eden ve üzerinde yer aldığı nesneyi, taşıdığı fikir ve otoriteye bağımlı veya mensup kılan tanıtıcı şekil.
AYDINLIK FENERİ
Yapıların tepeden gün ışığı almasını sağlamak üzere örtü sistemine yerleştirilen ışıklık.
BEYLERBEYİ CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Beylerbeyi sahilinde XVIII. yüzyılda yapılan selâtin camii ve etrafındaki külliye.
BURÇ / 3. Bölüm: Sanatta Burç
Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her biri.
FRESK
İslâm sanatında da kullanılan bir resim tekniği.
GARİPLER CAMİİ
Tokat’ta Dânişmendliler dönemine ait cami.
HERAT CUMA CAMİİ
Afganistan’ın Herat şehrinde XIII. yüzyıla ait cami.
İPLİKÇİ CAMİİ
Konya’da Selçuklu dönemine ait cami.
KARATAY MEDRESESİ
Konya’da XIII. yüzyıla ait en önemli Selçuklu medreselerinden biri.
KEMER
Yükü yukarıdan aşağıya iki yönde aktaran taşıyıcı mimari eleman.
KUBBE
Mimaride örtü olarak kullanılan yarım küre biçiminde unsur.
MUKARNAS
İslâm mimarisinde uygulanan bir geçiş unsuru.
ÖZERGİN, Muammer Kemal
Ortaçağ tarihçisi ve Türk kültür tarihi araştırmacısı.
PÂYE
Mimaride kullanılan bir destek türü.
REVAK
Bina duvarına bitişik, üstü örtülü, önü açık, galeri şeklindeki mimari mekân.
SELİMİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
SİNAN
Osmanlı mimarbaşısı.
SÜLEYMANİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’un Süleymaniye semtine adını veren, XVI. yüzyıla ait en büyük cami ve külliye.
SÜTUN
Mimaride yaygın biçimde kullanılan destek türlerinden biri.
TONOZ
Geleneksel mimaride sıkça kullanılan yarım silindir formunda örtü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER