ŞENOL ÇELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞENOL ÇELİK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELDAR
Osmanlı ordusunda hizmet veren bir çeşit yardımcı istihkâm kuvveti.
İÇEL
Osmanlı taşra teşkilâtında Anadolu’nun güneyinde yer alan sancak ve günümüzde merkezi Mersin olan il.
ORDUCU
Osmanlı Devleti’nde ordu ile birlikte sefere katılan ve askerin ihtiyacını sağlayan esnaf grubu.
SİLİFKE
Mersin iline bağlı ilçe merkezi.
ŞEHİR KETHÜDÂSI
Osmanlılar’da genellikle malî alanda devletle halk arasındaki münasebetleri sağlamakla görevli şehir yöneticisi.
TEKE-İLİ
Anadolu’nun güneybatısında yer alan ve merkezi Antalya olan sancak.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER