SEVGİ PARLAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEVGİ PARLAK

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılın sonunda kurulan ve XIX. yüzyılın sonlarında yeniden inşa edilen mevlevîhâne.
MİHRİŞAH VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVIII. yüzyılın sonunda yapılan külliye.
NASUH PAŞA KÜLLİYESİ
Aydın’da XVIII. yüzyılın başında inşa edilen külliye.
SÂHİB ATA KÜLLİYESİ
Konya’da XIII. yüzyılda inşa edilen Selçuklu külliyesi.
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
ŞAH SULTAN KÜLLİYESİ
Eyüp’te XVIII. yüzyılın sonunda inşa edilen külliye.
ŞEYH FETHULLAH KÜLLİYESİ
Gaziantep’te XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
TEKKE / 2. Bölüm: MİMARİ
Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER