SÜLEYMAN ŞENEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN ŞENEL

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AĞIT / 2. Bölüm
Ölen kişinin ardından nağme ile terennüm edilen sözler; yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve türküler.
ÂŞIK MÛSİKİSİ
Âşık adı verilen saz şairlerinin icra ettikleri mûsiki.
ATAMAN, Adnan
Türk halk müziği sanatçısı, koro şefi, eğitimci, derlemeci.
ATAMAN, Sadi Yaver
Folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygulayıcısı.
DESTAN / 4. Bölüm: Âşık Edebiyatı ve Mûsikisinde Destan
Toplumu derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikâye.
DİVAN
Türk halk edebiyatında bir nazım şekli; klasik, halk ve âşık mûsikilerinde bir tür.
HACIBEYLİ, Üzeyir
Azerbaycanlı besteci ve müzikolog.
HALK MÛSİKİSİ
Halk arasında geleneksel olarak yaşayan, çoğunluğunu anonim eserlerin teşkil ettiği mûsiki.
SARISÖZEN, Muzaffer
Müzik folklorcusu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yurttan Sesler Korosu’nun kurucusu, eğitimci, yazar.
TÜRKÜ / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatı nazım biçimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER