TACEDDİN UZUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TACEDDİN UZUN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALKAME b. ABEDE
Câhiliye devri şairlerinden.
EYMEN b. HUREYM
Şair sahâbî.
TEMÎM b. ÜBEY
Muhadram şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER