TALAT SAKALLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

TALAT SAKALLI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ SÂLİH es-SEMMÂN
Hadis hâfızı, tâbiî.
EBÜ’l-ÂS
Hz. Peygamber’in damadı.
EBÜ’l-VELÎD el-ÜMEVÎ
Hadis hâfızı ve fakih.
İBN BATTÂL el-KURTUBÎ
Buhârî şârihi.
İBN FUTAYS
Hadis hâfızı ve tefsir âlimi.
İBN KUTLUBOĞA
Hanefî fakihi ve hadis âlimi.
SAÎD b. ABDÜLAZÎZ
Hadis imamı ve fakih.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER