THOMAS B. IRVING - TDV İslâm Ansiklopedisi

THOMAS B. IRVING

1914-2002
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN REŞÎḲ el-KUŞEYRÎ
Mürsiye emîri (1081-1088).
İBNÜ’d-DELÂÎ
Hadis hâfızı ve coğrafyacı.
İBNÜ’l-FARADÎ
Tarihçi, edip, fakih ve hadis hâfızı.
KASTİLYA
İspanya’da tarihî bir bölge ve burada kurulan krallık.
KURTUBA
Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri.
MEZ, Adam
İsviçreli şarkiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER