TÜLİN ÇORUHLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TÜLİN ÇORUHLU

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Mûsiki
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED MUHTAR PAŞA, Ferik
Askerî okullardaki hocalığı ve topçuluğa dair eserleriyle tanınan Osmanlı paşası, Askerî Müze’nin kurucusu.
GÜRZ
Yakın dövüşte kullanılan bir savaş aleti.
KALKAN
Bir savunma silâhı.
MİĞFER
Savaşlarda başı korumak için, ayrıca törenlerde ihtişam arttırıcı bir unsur olarak takılan başlık.
TUĞ
Türk devletlerinde siyasî ve askerî otoriteyi temsil eden bayrak ve sancak benzeri alâmet.
ZIRH / 2. Bölüm: Türk Devletlerinde
Savaşlarda ok, kılıç ve süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen demir, tel levha veya köseleden yapılmış giysi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER